DIN 6914 PN-EN 14399-4 śruby do połączeń sprężanych śruby HV konstrukcyjneŚruby ze łbem szeciokątnym do połączeń sprężanych
Normy DIN 6914
PN-EN 14399-4 / PN 82343
ISO 7412 / EN 14399-4
Material i klasa: 10,9
Pokrycie: ocynk ogniowy


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU zestawów śrub HV peiner

 

  • zestawy śrubowe HV PEINER są dostarczane w stanie gotowym do montażu, nakrętki ocynkowane są posmarowane smarem molibdenowym (w wykonaniu czarnym smarowane przez lekkie naoliwienie),
  • dostarczonych śrub, nakrętek, podkładek HV PEINER nie należy dodatkowo smarować,
  • dodatkowe smarowanie śrub, nakrętek lub podkładek zmienia siłę sprężenia i prowadzi do błędów montażowych,
  • ocynkowane ogniowo nakrętki HV PEINER mogą być stosowane tylko z ocynkowanymi ogniowo śrubami i podłkadkami HV PEINER,
  • przy zakadaniu podkładek należy zwrócić szczególną uwagę na to, by powierzchnie z fazami przylegały odpowiednio do łba śruby lub nakrętki,
  • nakrętki należy zakładaź cechowaną powierzchnią czołową na zewnątrz i nakręcać ręcznie na całej ich wysokości,
  • dla uzyskania określonej siły sprężania Fv powinny być stosowane narzędzia dające możliwość dokładnego ustawienia momentu dokręcania lub dokładnego odczytu jego wartości,
  • narzędzia do dokręcania powinny być kontrolowane zgodnie z przepisami,
  • spranie do osignicia wymaganej siy sprania w rubie moe by wykonane metod kontrolowanego momentu dokrcania, impulsu obrotowego lub kontrolowanego obrotu nakrtki z zachowaniem zasad zawartych w obowizujcych normach dotyczcych warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji - z uwzgldnieniem wartoci podanych w poniszej tabeli.

rednica nominalna ruby

Wymagana sia Fv w rubie

Wymagany moment dokrcania Mv (moment obrotowy klucza)

Wymagana sia sprania Fv przy metodzie impulsu (wkrtakiem udarowym)

Wymagany wstpny moment dokrcania Mv przy metodzie kta obrotu nakrtki

nakrtka ocynkowana ogniowo smarowana MoS2

nakrtka czarna lekko naoliwiona

[mm]

[kN]

[Nm]

[kN]

[Nm]

M12

50

100

120

60

10

M16

100

250

350

110

50

M20

160

450

600

175

50

M22

190

650

900

210

100

M24

220

800

1100

240

100

M27

290

1250

1650

320

200

M30

350

1650

2200

390

200

M36

510

2800

3800

560

200

Uwaga: Momenty dokrcania dla nakrętek smarowanych MoS2 różni się od momentów dla nakrętek lekko naoliwionych

Wszystkie elementy zestawu śrubowego powinny pochodzić od jednego producenta.

Dodatkowe smarowanie śrub, nakrętek i podkładek zmienia siłę sprężania i prowadzi do błędów montażowych.
Tylko w przypadku konieczności dokręcania przez obrót łba śruby HV cynkowanej ogniowo należy smarować podkładkę pod nim smarem z dwusiarczkiem molibdenu.

 

 

 
Korzystanie z serwisu oznacza, że użytkownik zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi w Polityce prywatności.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej w na ten temat w Polityce prywatności.