EB 82500 opaski zaciskowe do kabli "trytytki"

Opaski zaciskowe do kabli "trytytki"
Normy:
EB 82500
DIN -
PN -
ISO -
Material i klasa: poliamid
Pokrycie: