KOŁKI - WPUSTY - SWORZNIE > DIN 6885 PN 85001 ISO 773 wpusty pryzmatyczneWpusty pryzmatyczne zaookrąglone
Normy DIN 6885  /  DIN 6880
PN 85001  /  PN 85002
ISO 773
Material i klasa: C45K / St50 / St60 /  A4
Pokrycie: -


 

 
eurobolt.com.pl