ŚRUBY > EB 80263 śruby z łbem stożkowym z podwójnym ścięciem

Śruby z łbem stożkowym podwójnie ścięte
Normy
EB 80263
DIN 
PN 
ISO 
Material i klasa: 10.9 / 12.9
Pokrycie:

 

    
 

 
eurobolt.com.pl